Dins de les activitats que es duen a terme en el Centre Cívic col·laboren diferents grups de voluntaris i voluntàries en les quals, si ho vols, pots participar.

  • Col·lectiu d’Artistes Font de la Guatlla
  • Grup d’Escacs Font de la Guatlla (actualment inactiu a causa de la crisis sanitària)
  • Centre de Documentació històrica
  • Grup de dones de Font de la Guatlla
  • Grup de gent gran de Font de la Guatlla
  • Grup de famílies de Font de la Guatlla
  • Projecte d’acció comunitaria Radars