Els Centres de Documentació Històrica són uns serveis municipals que depenen de l’Arxiu Municipal del Districte, i tenen la seva seu en diversos equipaments culturals dels barris de la Marina, del Poble Sec i de Font de la Guatlla; per tant cadascun treballa en el territori delimitat pel barri o barris de la seva circumscripció.

Tenen la missió de donar suport a l’Arxiu del Districte en la recuperació del coneixement històric i del patrimoni documental dels barris, generat pels seus habitants, per les entitats i les associacions, les empreses i els comerços, els artistes i els intel·lectuals, i també de custodiar els documents ingressats a l’Arxiu i dipositats als centres com a conseqüència de les cessions, llegats o donatius de persones, institucions o empreses.

Hi col·laboren, a títol voluntari, ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, fent la tasca que més s’ajusti al seu interès, a la seva formació o a la seva capacitat.

Les tasques que realitzen habitualment els equips de voluntaris i voluntàries són: detecció, recerca i recuperació de documents, classificació, ordenació i catalogació dels fons conservats i col·laboració i suport a les activitats de difusió cultural.

L’Arxiu Històric de Font de la Guatlla, creat l’any 1996, neix fruit de l’interès comú de l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria i de l’Ajuntament. Aquesta bona entesa s’ha traduït en l’organització conjunta d’un plegat d’activitats culturals que han possibilitat la recuperació d’un interessant fons documental del barri.