Els articles 10-16 regulen la composició i el funcionament de la Junta Directiva. A l’article 11 dels Estatuts s’hi estableix que “La Junta Directiva estarà constituïda per un President/a, un Vice-president/a, un Secretari/, un Tresorer/a, i un mínim de quatre vocals que es responsabilitzaran de les seccions de l’Associació. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.”

Per acord de l’Assemblea General, la Junta és formada per les persones següents:

PresidentLluís Maté Solé
VicepresidentJulià Bort i Ricart
SecretariRafael Serra Abarca
TresorerLuis Florez Macipe
Vocal d’Urbanisme i MobilitatLeonard Ferran Herrero
Vocal de Seguretat CiutadanaJulià Carrasco Martínez
Vocal de Gent GranNeus Badia González
Vocal del Grup DonesM.Antonia del Amo Villoria
Vocal de CulturaCristina Montpeyo Sarahuja
Vocal de  SalutM. Victoria Benítez Eiroa
Vocal de Relacions PúbliquesM. Carme Balona Mentuy
Vocal AssesorValentí Roda Brossa
Vocal d’infants jovesVeronica Peréz de Andrade Muñoz