Les Vocalies de l’Associació són les responsables de programar les diferents activitats que s’organitzen cada trimestre al Centre Cívic Font de la Guatlla. Durant el curs es pot gaudir de xerrades, concerts, visites culturals, celebració de festivitats i moltes altres activitats.

Participen activament:

  • La Vocalia d’Urbanisme i Mobilitat
  • La Vocalia de Seguretat Ciutadana
  • La Vocalia de Gent Gran
  • La Vocalia del Grup de Dones
  • La Vocalia d’Infants i Joves
  • La Vocalia de Cultura
  • La Vocalia de Salut
  • La Vocalia d’Activitats externes

Podeu consultar tota l’agenda d’activitats i l’organitzador de l’activitat a l’apartat Programació cultural.