La Seguretat Ciutadana es basa en la protecció i prevenció de la integritat del ciutadà o ciutadana vers els perills dels actes il·lícits penals o bé per simples circumstàncies de la societat que puguin produir una lesió dels drets del ciutadà.

La Vocalia de Seguretat Ciutadana de l’Associació està en permanent contacte amb els Mossos d’Esquadra i amb la Guàrdia Urbana, i pertany a la Taula de Seguretat Ciutadana del Districte de Sants-Montjuïc.

La protecció i prevenció pot perseguir diferents objectius com són per exemple:
– El patrimoni de les persones.
– La integritat física.
– La integritat moral.
– etc.

El tipus de treball dels efectius de la Seguretat Ciutadana es resumeix en estar al carrer i ésser els primers en prendre contacte amb tot allò que succeeix al barri i, a partir d’aquí trobar les solucions més adients per resoldre cada tipus de conflicte o situació que sorgeixi.

El telèfon 112, únic per a tot l’àmbit europeu i amb resposta immediata les 24 hores del dia, centralitza totes les trucades d’urgència. Serveix perquè es puguin sol·licitar, davant d’una situació d’emergència, els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil.

A més de tot això, cal que tot el barri sàpiga que és molt important, que tots els veïns i veïnes denunciïn sempre qualsevol incident, sospita o robatori.
Aquestes denúncies es poden fer a través de l’Associació, on es faciliten els impresos que cal omplir, i l’Entitat s’encarrega d’anar-los a presentar.

També es poden fer les denúncies, directament, personant-se al departament dels Mossos d’Esquadra (edifici nou de la plaça d’Espanya) o en cas d’emergència, trucant al telèfon 112.