El Col·lectiu d’Artistes de la Guatlla té com objectiu promocionar l’obra dels artistes del barri i donar-la a conèixer.

Durant l’any es preparen exposicions col·lectives i individuals per diferents indrets de Catalunya que poden ser temàtiques o de tema lliure.

També s’han fet habituals entre el Col·lectiu les sortides per tal de visitar exposicions i assistir a conferències sobre temes d’art, disseny … etc.

El Col·lectiu assumeix també la missió de tenir cura en el manteniment d’un ja valuós Fons d’Art. Aquest Fons d’Art, patrimoni de l’Associació compta amb més de vint obres – entre quadres i objectes diversos –, que han estat donades per persones simpatitzants de l’entitat; pot ser visitat, en una exposició permanent, al Centre Cívic, durant horaris de matí.Exposició d’obres del Col·lectiu d’Artistes. Antiga Estació de Magòria, 23.5-17.6.


Exposició d’obres del Col·lectiu d’Artistes. Cotxeres Borrell, octubre de 2011